Sukcesja - kontynuacja biznesu po śmierci przedsiębiorcy

15.01.2019
Sukcesja - kontynuacja biznesu po śmierci przedsiębiorcy

Dlaczego temat sukcesji jest tak ważny?

Wraz z wprowadzeniem w Polsce gospodarki rynkowej powstała bardzo duża ilość przedsiębiorstw, które przez ostatnie 30 lat zdobyły stabilną pozycję gospodarczą. Jednak na skutek upływu czasu właściciele tych firm stają przed bardzo ważną decyzją przekazania zarządzania młodszemu pokoleniu. Pomocne w tym aspekcie jest planowanie spadkowe czyli przygotowanie planu sukcesji pozwalającego na zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, pomimo odejścia z firmy kluczowych osób.

Co zmienia uchwalona 5 lipca 2018r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym?

Z założenia mają być to zmiany rewolucyjne, gdyż na podstawie dotychczasowego stanu prawnego śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w praktyce oznaczała zamknięcie firmy i niejednokrotnie pozostawienie długów. Po wprowadzeniu nowej ustawy działalność przedsiębiorstwa będzie mogła być kontynuowana przez zarządcę sukcesyjnego, którego można wybrać już za życia. Jego zadaniem będzie bieżące zarządzanie firmą do czasu rozstrzygnięcia o losie przedsiębiorstwa przez spadkobierców. Musimy jednak pamiętać, że zarząd sukcesyjny jest jedynie formą przejściową na czas perturbacji związanych ze śmiercią przedsiębiorcy. Bardzo ważną zmianą będzie także możliwość pozostawienia w mocy uprawnień administracyjnych takich jak koncesje, licencję oraz zezwolenia, co w praktyce doprowadzało do wielu problemów.

Jak wygląda sytuacja sukcesji przedsiębiorstwa w przypadku innych form prawnych prowadzenia biznesu?

W takich przypadkach wszystko zależy od typu spółki jaką posiadany. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku spółek cywilnych, które pod tym względem bardzo nie różnią się od jednoosobowej działalności gospodarczej. Zasada jest prosta – czym bardziej skomplikowana struktura prawna i mająca bardziej postać spółki kapitałowej, tym mniej jesteśmy narażeni na perturbacje związane z przekazaniem przedsiębiorstwa i ze śmiercią. Nie oznacza to oczywiście, że najlepszą formą prawną jest spółka z o.o., gdyż zawsze musimy brać pod uwagę specyfikę konkretnej firmy.

Czy sukcesja przedsiębiorstwa sprowadza się wyłącznie do postanowień na wypadek śmierci?

Sukcesja jest okazją do dokonania gruntownej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego słabych i mocnych stron oraz wprowadzenia nowej misji i wizji firmy w porozumieniu z nowym pokoleniem właścicieli. Przy pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej jesteśmy również w stanie dokonać przeglądu płaconych przez przedsiębiorstwo podatków w celu ich zoptymalizowania. Ma to ogromne znaczenie szczególnie dla firm rodzinnych. Prawidłowo wprowadzony w życie plan sukcesji jest procesem, z którego przedsiębiorstwo powinno wyjść silniejsze. Niestety według badań aż 79% firm nie ma opracowanego planu dziedziczenia biznesu i przekazania go następcom.

Powrót