Niezapłacone wierzytelności a płynność finansowa firmy

15.01.2019
Niezapłacone wierzytelności a płynność finansowa firmy

Jaka jest w tej chwili sytuacja z wypłacalnością kontrahentów?

Obecnie w Polsce mamy do czynienia ze szczytem koniunktury gospodarczej, jednak większość wskaźników wyprzedających koniunktury (PMI) osiąga coraz niższe poziomy, co świadczyć może o nadchodzącym spowolnieniu. Symptomy tej sytuacji widać także w powiększających się zatorach płatniczych, szczególnie widocznych w branży budowlanej. W związku z tym coraz większego znaczenia nabiera prawidłowe zabezpieczenie kontraktów w naszej firmie, tak aby w sytuacji niewypłacalności kontrahenta nasza wierzytelność była bezpieczna.

Jak należy to zrobić?

Przede wszystkim należy pomyśleć o tym zanim dojdzie do podpisania umowy, ponieważ wtedy mamy największe szanse, że nasz kontrahent znajduje się jeszcze w dobrej sytuacji finansowej i zgodzi się na wprowadzenie do umowy postanowień, które ochronią nasze interesy. Wśród możliwych zabezpieczeń wierzytelności w praktyce najczęściej mamy do czynienia z poręczeniem, wekslem własnym in blanco oraz hipoteką, przy czym w przypadku weksla główna jego zaleta polega na dużo szybszym i tańszym uzyskaniu orzeczenia sądowego, a następnie sprawnej egzekucji komorniczej.

Co zrobić jak kontrahent przestanie nam płacić?

W pierwszej kolejności musimy wyczerpać wszelkie możliwości ugodowego zakończenia sprawy, a gdy te nie przyniosą spodziewanego efektu należy sprawę skierować do sądu, a następnie do komornika. Nie możemy także zapominać o dokładnym dokumentowaniu faktu, że wykonaliśmy prawidłowo umowę. Jeśli jednak okaże się, że egzekucja komornicza nie przyniesie spodziewanych efektów jedyną czynnością jaką możemy zrobić to zadbać o zwrot zapłaconych podatków od tych faktur, poprzez skorygowanie należnego podatku VAT oraz zaliczyć całą niezapłaconą wierzytelność w koszty uzyskania przychodu, a tym samym zmniejszyć sobie podatek dochodowy.

Jaką rolę w procesie płatności naszych faktur odegrać powinien doradca podatkowy i księgowość?

W sytuacji, w której brak regularnych płatności może zagrażać niewypłacalności firmy, doradca podatkowy powinien podpowiedzieć nam tzw. metodę kasową. Jest to szczególny sposób rozliczenia podatku VAT, bardzo korzystny szczególnie dla małych podatników. Metoda ta polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą zapłaty przez naszego kontrahenta faktury, a nie jak to tradycyjnie bywa, już z momentem jej wystawienia. Natomiast w przypadku księgowości kluczowe znaczenie ma ciągłe monitorowanie płatności, tak aby nie dopuścić do sytuacji przedawnienia naszych wierzytelności. Jest to o tyle ważne, że od przedawnionych faktur będziemy mieć bardzo duże problemy, aby odzyskać zapłacone podatki. Efekt tego może być taki, że nie dość, że nie otrzymamy płatności za fakturę, to jeszcze naszą realną stratą są zapłacone podatki.

 

Powrót