Doradztwo podatkowe - Bydgoszcz

Wysoka jakość świadczonych usług oraz skuteczna komunikacja z Klientem

Zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi optymalizacja podatkowa to takie działania podatnika, które w sposób zgodny z treścią i celem przepisów prawa podatkowego prowadzą do uzyskiwania korzyści podatkowych, w szczególności w postaci zredukowania do zera lub obniżenia wysokości podatku lub odroczenia terminu jego zapłaty. Dział doradztwa podatkowego skupia się za równo na bieżącej weryfikacji jak i na planowaniu działań podatnika. Do takich działań można zaliczyć w szczególności weryfikację umów, regulaminów sprzedaży czy działań marketingowych, a także przyjętych strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście obszarów ryzyka i obciążeń podatkowych.

Powrót