Doradztwo prawne

Wysoka jakość świadczonych usług oraz skuteczna komunikacja z Klientem

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa: cywilnego, spadkowego,  rodzinnego, handlowego, gospodarczego, nieruchomości oraz ochrony danych osobowych . Pomoc prawna świadczona jest zarówno w ramach stałych umów o bieżącą obsługę prawną,  jak też w ramach zleceń indywidualnych.

 

PRAWO CYWILNE
Kancelaria zajmuje się udzielaniem informacji prawnych, opinii, porad i konsultacji prawnych, opracowywaniem oraz opiniowaniem umów, porozumień, regulaminów, sporządzaniem pozwów, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, wniosków oraz pism procesowych, windykacją należności, wszczynaniem i prowadzeniem sądowego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego, reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, reprezentacją przed organami administracji rządowej i samorządowej. 

PRAWO NIERUCHOMOŚCI
Specjalizujemy się w ocenie prawnej umów przedwstępnych, deweloperskich, sprzedaży, weryfikacji stanu prawnego nieruchomości oraz regulacji kwestii prawnych nieruchomości, przygotowaniu umów zgodnych ze wszystkimi aspektami prawa, doradztwie i reprezentacji Klienta na sali sądowej. Obsługujemy zarówno transakcje związane z obrotem nieruchomościami, spory sądowe i administracyjne związane z problemami na nieruchomości, jak również prowadzimy postępowania o odszkodowanie za wywłaszczenia i uciążliwości imitowane na nieruchomości naszych klientów. Kancelaria prowadzi również usługi z doradztwa  dotyczącego stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. 

PRAWO GOSPODARCZE
Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem projektów zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników jak również akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek, prowadzimy procesy łączenia i przekształcenia spółek, świadczymy usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.

Powrót