Usługi prawnicze Bydgoszcz

Kancelaria Grant zajmuje się świadczeniem usług prawno-podatkowych przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych działów: działu prawnego, działu doradztwa podatkowego.
Z pomocy profesjonalistów naszej kancelarii mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni jak również przedsiębiorcy. Kancelaria zapewnia klientom opiekę prawno-podatkową na każdym etapie podejmowania decyzji zapewniając bezpieczeństwo w swojej firmie.

Współpraca z naszą kancelarią pozwala na uzyskanie wsparcia z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa gospodarczego oraz handlowego, prawa upadłościowego, ochrony danych osobowych.

Pomoc prawna świadczona przez prawników kancelarii (radców prawnych, adwokatów) pozwala konsultować się w bieżących sprawach i problemach prawnych.  Kancelaria realizuje zlecenia dotyczące m.in  sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowywania treści regulaminów i statutów wewnętrznych.  W zakresie usług świadczonych przez naszych radców prawnych i adwokatów mieści się również opracowywanie wniosków, zażaleń oraz pism procesowych. Niejednokrotnie radcy prawni, adwokaci naszej kancelarii towarzyszą klientom w trakcie spotkań i negocjacji. Profesjonalni pełnomocnicy (radcy prawni adwokaci naszej kancelarii) reprezentują interesy klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Radcy prawni, adwokaci, doradcy Kancelarii GRANT udzielają profesjonalnej pomocy z zakresu : obsługi transakcji związanych z obrotem nieruchomościami , współwłasności lub użytkowania wieczystego.

Nasi prawnicy udzielają również porad prawnych z prowadzenia procesów przekształceniowych w spółkach. Kancelaria zajmuje się także opracowywaniem projektów umów, na których opierają się wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami i partnerami biznesowymi.

Powrót