Księgowość - Bydgoszcz

Wysoka jakość świadczonych usług oraz skuteczna komunikacja z Klientem

Prowadzimy księgowość i kadry małym i średnim przedsiębiorcom z zakresu uproszczonej i pełnej księgowości. W ramach prowadzonej usługi księgowej : prowadzimy również ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; sporządzamy roczny bilans i rachunki zysków i strat za okres obrachunkowy, jak również rozliczamy podatki rocznie. Obliczamy  miesięczne zaliczki firmy na podatek dochodowy i podatek VAT oraz przygotowujemy i wysyłamy  do Urzędu Skarbowego deklaracje  na te podatki wg wzoru określonego w obowiązujących przepisach; Rozliczamy delegacje służbowe. Dbamy o prawidłowe rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odciążamy przedsiębiorców od biurokracji, wspieramy w procesach zmiany formy działalności; monitorujemy i czuwamy nad prawidłowością dokonywanych zmian w Firmie.

Powrót