Radca prawny - Bydgoszcz

Osoby, które borykają się z problemami z prawem, mogą zgłosić się z prośbą o pomoc do kancelarii GRANT działającej w Bydgoszczy przy ul. Długiej (jej siedziba znajduje się w samym centrum miasta). Współpracujący z kancelarią radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi udzielają klientom fachowego wsparcia w różnych sytuacjach. Usługi Kancelarii GRANT skierowane są do osób prywatnych oraz przedsiębiorców. W ich imieniu radcy prawni, adwokaci kancelarii GRANT podejmują się uczestnictwa w negocjacjach z pełnomocnikami drugiej strony sporu. Nasi radcowie prawni, adwokaci reprezentują również interesy klientów przed sądami wszystkich instancji..

W zakresie świadczonych przez Kancelarię GRANT usług mieści się prowadzenie spraw odnoszących się do prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, handlowego. Oddelegowany do zajmowania się daną sprawą radca prawny lub adwokat na zlecenie klienta przygotowuje wnioski, pisma procesowe, a także zażalenia i apelacje. Prawnicy naszej kancelarii sporządzają pisemne odwołania od decyzji organów administracyjnych, a także pomagają w sprawnym przeprowadzeniu różnych procedur mających na celu założenie, przekształcenie albo likwidację spółki, fundacji lub stowarzyszenia. Nasi prawnicy podejmują się reprezentacji interesów klientów w sporach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności lokalu, ustalenie służebności, a także eksmisję z mieszkania.

Radca prawny w Bydgoszczy

Powrót