Radca prawny - Prawo cywilne - Bydgoszcz

Nasza kancelaria radców prawnych  działa na terenie Bydgoszczy od kilku lat. Współpracujący z Kancelarią prawnicy (radcy prawni) specjalizują się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego. Zajmują się przygotowywaniem projektów umów i listów intencyjnych, a także ich opiniowaniem. W imieniu klienta radcy prawni zajmują się negocjowaniem warunków porozumień zawieranych z kontrahentami. Zgłaszający się do kancelarii konsumenci mogą liczyć na profesjonalną poradę w zakresie ich uprawnień w relacji z dostawcami towarów i usług.  Kancelaria reprezentuje interesy klientów m.in. w przypadku zakupienia przez nich wadliwych produktów.

W zakresie świadczonych przez Kancelarię usług mieści się również wspieranie klientów w transakcjach odnoszących się do obrotu nieruchomościami. Oddelegowany do zajmowania się konkretną sprawą radca prawny wspiera osobę zainteresowaną zakupem bądź sprzedażą danego budynku, lokalu mieszkalnego lub gruntu w załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych. Radca prawny przygotowuje treści wniosków i pism procesowych, opracowuje także teksty skarg kasacyjnych, apelacji i zażaleń. Obowiązujące prawo cywilne zezwala również na zajmowanie się  windykacją należności oraz wszczynanie i prowadzenie postępowań rozpoznawczych i egzekucyjnych.

Kancelaria radców prawnych GRANT obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w ramach indywidualnych zleceń oraz stałej współpracy bazującej na obustronnej umowie o realizację usług prawniczych. Nasi radcowie prawni lub adwokaci reprezentują interesy klientów korzystających z wsparcia w postępowaniach sądowych.

Powrót