Blog

wysoka jakość świadczonych usług oraz skuteczna komunikacja z Klientem

Niezapłacone wierzytelności a płynność finansowa firmy

Jaka jest w tej chwili sytuacja z wypłacalnością kontrahentów?

Obecnie w Polsce mamy do czynienia ze szczytem koniunktury gospodarczej, jednak większość wskaźników wyprzedających koniunktury (PMI) osiąga...

Kiedy należy zmienić formę prawną prowadzonej działalności

Na czym polega przekształcenie przedsiębiorstwa?

Celem przekształcenia jest zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu ciągłości w zakresie jej praw i obowiązków. W praktyce oznacza...

Sukcesja - kontynuacja biznesu po śmierci przedsiębiorcy

Dlaczego temat sukcesji jest tak ważny?

Wraz z wprowadzeniem w Polsce gospodarki rynkowej powstała bardzo duża ilość przedsiębiorstw, które przez ostatnie 30 lat zdobyły stabilną pozycję gospodarczą. Jednak na...

Powrót