Usługi

Tam gdzie stawką jest Twoja firma gwarantujemy najsilniejsze karty.

Twój as doradczy
w zakresie prawa

Doradztwo prawne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa: cywilnego, spadkowego,  rodzinnego, handlowego, gospodarczego, nieruchomości oraz ochrony danych osobowych . Pomoc prawna świadczona jest zarówno w ramach stałych umów o bieżącą obsługę prawną,  jak też w ramach zleceń indywidualnych.

Czytaj więcej

Podatkowy joker. Jeśli istnieje
rozwiązanie, my je znamy

Doradztwo podatkowe

Zgodnie z ogólnie przyjętymi wytycznymi optymalizacja podatkowa to takie działania podatnika, które w sposób zgodny z treścią i celem przepisów prawa podatkowego prowadzą do uzyskiwania korzyści podatkowych, w szczególności w postaci zredukowania do zera lub obniżenia wysokości podatku lub odroczenia terminu jego zapłaty. Dział doradztwa podatkowego skupia się za równo na bieżącej weryfikacji jak i na planowaniu działań podatnika.

Czytaj więcej

Gwarancja stabilności i
kontroli w twojej firmie

Księgowość

Prowadzimy księgowość i kadry małym i średnim przedsiębiorcom z zakresu uproszczonej i pełnej księgowości. W ramach prowadzonej usługi księgowej : prowadzimy również ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; sporządzamy roczny bilans i rachunki zysków i strat za okres obrachunkowy, jak również rozliczamy podatki rocznie.

Czytaj więcej
Powrót